psykologisk hjælp

 

Oversigt over psykologisk hjælp
og kursus tilbud

 

Hitra

(Tidligere Hitra og Snillfjord)

Af GuoJunjun [CC BY-SA 3.0 nr], fra Wikimedia Commons

Det kan være svært at vide, hvor man kan søge psykologisk hjælp, og hvilke hjælpeservices der er tilgængelige. Vi gør det lettere at søge psykologisk hjælp.Her finder du genveje til mere information om hjælp i din kommune:

 

 

Psykiske problemer

psykiske problemer mobile

 

Find hjælp til angst, depression, autisme, ADHD og andre psykiske problemer. Dette inkluderer kommunale psykiatriske tjenester, mental sundhedspleje til børn og unge, mental sundhedspleje til voksne, skolesundhedstjenester og meget mere. 

Kommunale psykiatriske tjenester. Hitra

Hjælp fra mental sundhedspleje. Hitra

Privat assistance. Hitra

Frivillige / non-profit assistance tjenester. Hitra

Mestringskursus. Hitra

Hjælplinjer osv.

 

Fakta om at få hjælp til psykiske problemer

Det er almindeligt med mentale vanskeligheder og lidelser. ifølge Helsenorge.no næsten halvdelen af ​​alle i Norge vil have psykiske vanskeligheder eller lidelser i løbet af deres levetid. De mest almindelige vanskeligheder er: 

 • Angst
 • Depression
 • Narkotika- og alkoholproblemer

 Derudover er der et stort antal, der oplever vanskeligheder i forhold til:

 • Spiseforstyrrelser
 • Traumaforstyrrelser såsom PTSD
 • ADHD
 • Autisme
 • Selvskade
 • Andre mentale lidelser

 

GP

Din læge kan give dig behandling for mild og moderat psykisk sygdom og henvise dig videre. Din læge hjælper dig med at komme i kontakt med psykiatriske tjenester og andre tjenester i kommunen eller henvise dig til en psykolog, specialister på et distriktspsykiatrisk center, psykiatriske klinikker eller hospital. Hvis der er mistanke om psykiske lidelser, har lægen mulighed for at henvise til:

 • Børne- og ungdomspsykiatriske ambulante klinikker (BUP) - til børn og unge
 • Voksenpsykiatrisk ambulant klinik (DPS) - for voksne

 

Andre tjenester

Andre relevante tjenester er:

 • Familiehus eller andre tværfaglige tjenester i kommunen
 • Wellnesscentre
 • Psykolog i kommunen
 • Opsøgende team for kompleks stofmisbrug og psykiske lidelser
 • Hurtig mental sundhedspleje
 • Sundhedsstation og skolehelsetjeneste (for børn og unge)

 Tal med din læge eller andre fagfolk i din kommune for vejledning om, hvem der bedst kan hjælpe dig og din familie.

 

  

Beruselse og afhængighed 

beruselse og afhængighed mobil

 

Find ud af om behandling, mestringstjenester og pårørendes tjenester for stofmisbrug og anden afhængighed. Dette inkluderer kommunale rustforanstaltninger, behandling i specialisthelsetjenesten og pårørende.

Kommunale rustydelser. Hitra

Narkotikabehandling. Hitra

Pårørende tilbud i tilfælde af beruselse. Hitra

 

Fakta om at få hjælp til stofmisbrugsproblemer

Det er almindeligt med mentale vanskeligheder og lidelser. Helsenorge.no skriver: "Kontakt enheden for stofmisbrugsarbejde i kommunen eller lægen, hvis du har brug for hjælp til et stofmisbrugsproblem."

De skriver også:

"Rusarbejde kan organiseres forskelligt i forskellige kommuner. Nogle steder er beruselsestjenesterne placeret i NAV, andre steder i deres egen beruselsestjeneste eller i en fælles beruselse og mental sundhedstjeneste." 

Nøgleopgaver til kommunens hastebistand er at tilbyde:

 • behandling og rehabiliteringstjenester
 • praktisk hjælp og træning
 • placere i institution
 • økonomiske fordele og arbejdsorienterede foranstaltninger
 • tilbud om midlertidig bolig
 • hjælp til at skaffe boliger til dårligt stillede på boligmarkedet

Der er også forskellige pårørendes tilbud til familier, hvoraf nogle lider af stofmisbrugsproblemer. 

Tal med din læge eller andre fagfolk i din kommune for vejledning om, hvem der bedst kan hjælpe dig og din familie.

 

 

Læringsvanskeligheder

indlæringsvanskeligheder mobil

 

Find relevante hjælpetjenester til indlæringsvanskeligheder og udfordringer i forbindelse med skole / børnehave. Dette inkluderer uddannelses-psykologiske tjenester, andre supporttjenester og forskellige ressourcer til at hjælpe med bedre læring.

Assistance-tjenester til indlæringsvanskeligheder. Hitra

 

Fakta om at få hjælp til indlæringsvanskeligheder

Nogle børn og unge kæmper i deres hverdag og har svært ved at få tilstrækkelige fordele ved dagtilbud eller skoletilbud. Så kan der være behov for at få hjælp fra den pædagogiske-psykologiske service (PPT).

PPT skal sikre, at børn, elever og voksne, der har behov for specialundervisning i børnehaven eller specialundervisning i skolen, får et inkluderende, lige og tilpasset tilbud. Der er noget forskellige rutiner for henvisning til PPT i forskellige kommuner. 

Tal med medarbejdere i børnehaven eller skolen, eller kontakt PPT for vejledning i, hvor langt dit barn / ungdom kan drage fordel af hjælp fra PPT.

Der er også andre aktuelle tilbud om indlæringsvanskeligheder, såsom kursustilbud på Statped og online ressourcer. Ofte vil unge med indlæringsvanskeligheder have komplekse vanskeligheder og kan have brug for hjælp fra andre tjenester. 

 

 

Forhold og familie

relationer og familie mobil

 

Find hjælp til forholdet og vanskeligheder i familier. Dette inkluderer familiebeskyttelseskontorer, familietjenester (i nogle kommuner) og hjælp og support til familiens vanskeligheder. Du finder også en oversigt over samlivskurser, vredehåndteringskurser og forældrekurser. 

Familievejledningstilbud. Hitra

Samlivskursus. Hitra

Vredemesterskabskursus. Hitra

Forældrekursus. Hitra

Praktisk hjælp / hjælp tilbud. Hitra

 

Fakta om at få hjælp til problemer i forhold og familie

Udfordringer i forhold eller i familien kan dreje sig om mange forskellige forhold. Nogle aktuelle problemer er: 

 • Utilfredshed / dårlig kommunikation i forholdet
 • Problemer i forbindelse med vredehåndtering i familien
 • Vanskeligheder relateret til forældre
 • Stress på grund af besværlige plejeopgaver eller beruselse / sygdom i familien

Der er forskellige tjenester, der kan være nyttige, når du og din familie oplever sådanne vanskeligheder. Nogle nøgletjenester i denne sammenhæng er:

 • Familiehus (eller andre tværfaglige tjenester i kommunen)
 • Familiebeskyttelseskontorerne
 • Andre tjenester, der tilbyder relevante mestringstilbud

Kontakt gjerne din læge eller andre fagfolk i din kommune for at få oplysninger om aktuelle tilbud. 

 

 

Stressende livssituationer

stressende livssituationer mobile

 

Find hjælp tilbud relateret til stressede livssituationer såsom vold, misbrug, mobning og død i netværk / familie. Dette inkluderer børnepasningstjeneste, krisecentre, centre mod incest og seksuelt misbrug, supporttjenester til mobning og sørgende grupper.

Vold i nært forhold. Hitra

Plejesvigt / bekymring for børn. Hitra

Seksuelt misbrug. Hitra

Mobning. Hitra

Sorg efter døden / selvmord. Hitra

Pårørende tilbud i tilfælde af sygdom. Hitra

 

Fakta om at få hjælp i stressede livssituationer

I mange tilfælde udløses psykiske lidelser og vanskeligheder af stressede livssituationer, og det kan derfor være relevant at søge hjælp til psykiske lidelser (se faktaboks nedenfor).

Andre gange er det selve den stressende livssituation, der skal løses, eller der kan være behov for hjælp til at håndtere naturlige reaktioner (ikke psykiske lidelser), der kommer i kølvandet på sådanne belastninger. Et eksempel på dette kan være sorggrupper eller støtteforanstaltninger til generelt stressende livssituationer såsom at leve med et handicap / sygdom i familien.

Eksempler på tjenester, der er relevante i forhold til stressede livssituationer, er:

 • Børnepasningstjenesten
 • Krisecentre / incestcentre
 • Support eller informationstilbud relateret til mobning
 • Mestringstilbud relateret til sorg efter døden (f.eks. Sorggrupper)
 • Pårørende tilbud om stress i familien

Tal gjerne med din læge eller andre fagfolk i din kommune for vejledning om, hvem der bedst kan hjælpe dig og din familie.

 

PS: I meget alvorlige situationer:

 • Helsenorge.no skriver: "Tror du, at tilstanden er farlig eller let kan blive sådan, skal du straks ringe til akutmedicin 113" (Læs mere).
 • Politiet skriver: "Brug kun alarmnummeret (112) i nødstilfælde og har brug for øjeblikkelig hjælp." (Læs mere).

 

Livsstil, diæt og søvn

livsstil ny mobil

 

Find support og håndteringsmuligheder, der kan hjælpe dig med at leve en sundere livsstil. Dette inkluderer et wellness-center (i mange kommuner) og andre tilbud rettet mod fysisk aktivitet, kost, stresshåndtering eller søvnbesvær.

Hjælp til en sundere livsstil. Hitra

 

Fakta om at få hjælp til livsstilsændringer

Mange kommuner har wellness-centre, der kan hjælpe beboere med at opnå større håndtering i hverdagen gennem tilpasset fysisk aktivitet, diætvejledning, snus / rygestopkurser eller andre håndteringsmuligheder såsom håndtering af depression / stress eller tilbud rettet mod søvnproblemer. Lavterskeltjenester såsom hurtig mental sundhedspleje i kommunen kan også hjælpe med sådanne ændringer.

Andre tjenester kan også hjælpe med at bryde ud af usunde levevaner og yde hjælp relateret til for eksempel fysisk aktivitet og stresshåndtering. 

Tal med din læge eller andre fagfolk i din kommune for vejledning om, hvem der bedst kan hjælpe dig.

 

 

Kurser og konferencer

kursus konference mobil

 

På hjálptilhjelp.no finder du også en række kurser, der er rettet mod fagfolk i supportsystemet og skoler / børnehaver. Dette inkluderer individuelle kurser / konferencer, uddannelsesprogrammer / færdighedsudvikling og online kurser.

Kurser / konferencer. Hitra

Uddannelse / færdighedsudvikling. Hitra

Online kurser

 

Fakta om kurser / konferencer

Der er et stort antal udbydere af kurser, konferencer og uddannelse / færdighedsudvikling inden for mental sundhed, stofmisbrug og børnevelfærd. Disse kurser er typisk rettet mod ansatte i forskellige dele af supportsystemet, skolen eller børnehaverne. Nogle kurser er også rettet mod privatpersoner. 

De regionale kompetencecentre

En vigtig aktør for kurser og færdighedsudvikling er de regionale kompetencecentre:

 • Regionalt kompetencecenter for vold, traumatisk stress og forebyggelse af selvmord (RVTS)
 • Regionalt videncenter for børn og unge (RKBU / RBUP)
 • Regionalt kompetencecenter inden for rusmiddelområdet (KoRus)

Disse tjenester har mandatet til at være "en service for tjenesterne" og hjælpe medarbejdere i kommunale tjenester og specialiserede sundhedsvæsener med formidling af viden, forskning og kompetenceudvikling. Centrene har forskellige fokuspunkter i forhold til hvilke emner der er mest centrale.

Derudover er der også flere andre regionale og / eller nationale kompetence miljøer, der tilbyder aktuelle kurser og uddannelse.

Andre kursusarrangører

Andre kursusarrangører inkluderer private tjenester og / eller frivillige eller nonprofitorganisationer, der organiserer seminarer og kurser. 

Online kurser  

Til sidst er der også et stort antal online kurser, der kan være relevante.

Du er velkommen til at tage et kig hjiltilhjelp.nos kursusportal for at få et bedre overblik over kommende kurser / konferencer.

 

Noget der mangler i oversigten?

Hjelptilhjelp.no ønsker tip og feedback om, hvad der mangler i oversigten over hjælpetjenester til beboere i din kommune. 

Arbejder du for Hitra? Kontroller, om oversigten er komplet, og:

Giv din feedback, hvis noget mangler eller er forkert

Læs også